WELCOME TO.. 

  PAC PROSHOP  WWW.PACPROSHOP.COM

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก


ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอกมีทั้งหมด 5 ขนาด

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก ขนาด 1/2"     ราคา 42.80 บาท

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก ขนาด 3/4"     ราคา 58.85 บาท

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก ขนาด 1"         ราคา 80.25 บาท

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก ขนาด 1 1/4"   ราคา 101.65 บาท

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก ขนาด 1 1/2"    ราคา 123.05 บาท


หมายเหตุ
 - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

เปรียบเทียบสินค้า (0)


ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก

ข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก

   ข้อต่อทองเหลืองเกลียวนอกมีทั้งหมด 5 ขนาดข้อต่อตรงทองเหลืองเกลียวนอก ขนาด 1/2"   &n..

0 บาท