WELCOME TO.. 

  PAC PROSHOP  WWW.PACPROSHOP.COM

PAC SOLAR AIRE

PAC SOLAR AIRE

PAC SOLAR AIRE 

 แอร์พลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้าแบบไฮบริด

        ประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนที่แสงแดดมีประสิทธิภาพสูง เพียงพอที่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราได้ PAC จึงได้คิดค้นเพื่อนำเอาแสงแดดที่ทรงประสิทธิภาพนี้ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงานที่สุด

                   PAC solar aire เป็นเครื่องปรับอากาศที่พัฒนาด้านประหยัดพลังงานสูงสุด สามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป และพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อความประหยัดที่เพิ่มขึ้น การออกแบบของ All DC ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า และควบคุมได้แม่นยำมากขึ้น ด้วยระบบ Hybrid Power เป็นการผสมผสานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าสามารถปรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติและยังเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จึงประหยัดพลังงานเพิ่มอีก การควบคุมอุณหภูมิภายในทำได้ทั้งโมท Cooling และ Heating จึงสามารถทำอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็น เหมาะกับทุกฤดูกาล ติดตั้งง่าย ระบบมีความเสถียรมาก สามารถติดตั้งได้กับแผงโซล่า ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม แถมยังได้น้ำร้อนใช้ฟรีๆ เพียงติดตั้ง Pac frenergy เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ(อุปกรณ์เสริม)

             หลักการทำงานของ PAC SOLAR AIRE

        

ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศทั่วไปและเครื่องปรับอากาศ PAC Solar aire 

                ในการทำระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไป เมื่อแผงโซล่าร์ผลิตไฟฟ้า DC ออกมา อินเวอร์เตอร์ก็จะทำการแปลงไฟฟ้า DC เป็นไฟฟ้า AC เพื่อนำไปจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งการแปลงไฟฟ้าด้วยการใช้อินเวอร์เตอร์นี้ จะเกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง ในทางกลับกัน PAC Solar Aire เป็นการออกแบบ All DC ทั้งระบบ พลังงานไฟฟ้า DC ที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์สามารถนำไปต่อเข้ากับเครื่องปรับอากศ PAC Solar Aire ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีการใช้ Inverter ในการแปลงไฟฟ้า และหากช่วงใดที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศ PAC Solar Aire ก็จะนำไฟฟ้าบ้าน(ไฟฟ้า AC) มาใช้ อัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ต่อเนี่องตลอดเวลา 

เปรียบเทียบสินค้า (0)


PAC SolarAire Model: PKSU12/PKSM12

PAC SolarAire Model: PKSU12/PKSM12

PAC SOLAR AIRE          PAC SOLAR AIRE เทคโนโลยีการออกแบบพิเ..

50,000 บาท