dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
เครื่องปรับอากาศ MONOBLOC
dot
dot
แบรนด์ที่มียอดส่งออกมากที่สุดในจีน
dot
dot
dot
dot
วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 การสั่งซื้อ

สามารถติดต่อโดยตรงที่

บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

ที่อยู่        :        32/216-217 หมู่ 8 ซอยถนอมมิตร ถนนรามอินทรา
                         แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
โทรศัพท์  :       0-2509-9494 , 0-2945-8361-6
โทรสาร    :       0-2945-7161
E-mail     :      
sale@pac-shop.co.th

 

 หรือ

บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด (สาขาภูเก็ต)

 

ที่อยู่        :        24/34 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต
โทรศัพท์  :       0-7626-1023 , 0-7626-1024
โทรสาร    :       0-7626-1024
E-mail     :      
sale@pac-shop.co.th

 

 

 

 

การชำระเงิน

 

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด

ธนาคาร
สาขา
บัญชี
เลขที่
    กสิกรไทย
รามอินทรา
กระแสรายวัน
088-1-04704-7
    ไทยพาณิชย์
วัชรพล
ออมทรัพย์
161-2-04687-0
    กรุงเทพ
รามอินทรา
กระแสรายวัน
187-3-05955-2
    กรุงไทย
รามอินทรา กม.4
ออมทรัพย์
174-0-08130-7
    กรุงศรีอยุธยา
ย่อยเนเบอร์เซ็นเตอร์วัชรพล
ออมทรัพย์
479-1-00327-0

 
*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***
 
หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ FAX : 0-2945-7161

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3021018368

บริษัท พรหมจักร แอร์ เซอร์วิสโกลด์ จำกัด
32/216-217 หมู่ 8 ซอยถนอมมิตร ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230